DEVOLUCIONS

-L'usuari té dret a la devolució del producte sempre que hagi contactat primer amb SUBMINISTRES PODOMEDICS en un plaç NO superior a 7 dies, contant a partir de la data de recepció del producte

-L'usuari haurà de retornar el producte amb les despeses de transport al seu càrreg

-SUBMNISTRES PODOMEDICS realitzarà la devolució del import corresponent mitjançant un vale de compra

-NO s'acceptarà, en cap cas, la devolució de cap producte sense el seu embalatge original, sense manipular i en perfecte estat

-NO s'acceptarà la devolució de cap tipus de material mèdic sense el seu precinte original

-Alguns articles están subjectes a normes d'higiene i no es retornaran en cap cas, per exemple tots els productes que puguin estar en contacte amb mucoses, la boca o que puguin fer sang (talla ungles sense precinte)